Požadavky pro montáž kotle

  1. 1.)  Spalinová cesta: Spalinová cesta musí být zhotovena oprávněnou osobou v oboru kominickém, musí splňovat požadavky kominických norem a požadavků výrobce dle manuálu na montáž. Musí obsahovat všechny prvky pro správný provoz (materiál, kontrolní otvory, jímače kondenzátu, ID štítku a podobně), délka spalinové cesty musí vyhovovat danému typu kotle a nesmí být přemrštěna. Viz projektová dokumentace.

  2. 2.)  Jímač kondenzátu: Jímač kondenzátu se instaluje především u turbo kotlů, pro zamezení vtékání vody ze spalinové cesty do kotle. K tomu jsou určené speciální hadice s vlastním sifonem, který je připojen do odpadu nacházející se v bezprostřední blízkosti kotle. Odvod jímače kondenzátu nelze nahradit obyčejnou zahradní hadicí, opletenou hadičkou, či jinou náhražkou. Bez vlastního sifonu je zcela zakázáno používat jímač kondenzátu. Viz projektová dokumentace.

  3. 3.)  Instalace kotle: Závěsný kotel nesmí být instalován na komínovou zeď, což by bylo v rozporu s kominickou normou. A naopak musí být instalován na „zdravou“ zeď, aby nespadl, nebo nedošlo k vytažení hmoždinek ze zdi, nutno zohlednit váhu kotle! U stacionárních kotlů nutno instalovat na soklík. Kotel musí být vodováhou vyrovnán ve všech směrech. Viz projektová dokumentace.

  4. 4.)  Připojení kotle: Připojení kotle musí být v souladu s návodem na instalaci kotle od výrobce. Nutno dodržovat předepsané průměry připojení vytápění  ¾“ a více, připojení TUV ½“ a více, Připojení plynu ½“ a více, instalovat kohouty, filtry, zpětné klapky, redukční ventil atd. Dále nutno veškeré trubky pod kotlem pospojit zemnícím drátem o průměru 2,5mm2. Dále je nutné zhodnotit, zdali objem expansní nádoby v kotli je dostačující k instalovanému systému, pokud to systém vyžaduje, instalovat externí expansní nádobu o dostatečném objemu.

  5. 5.)  Připojení 230V: Připojení napájení lze provést pomocí přípojné šňůry do vlastní zásuvky JEN pro kotel a včetně přepěťové ochrany. Průměr drátů v zásuvce vychází z elektrických norem a zpravidla je to 2,5mm2, kde jsou standardizované barvy (hnědá – fáze L, modrá – nulový N, zelenožlutý – zemnící  ₸ ). Viz projektová dokumentace.

  6. 6.)  Připojení termostatu: Pro připojení termostatu pomocí drátu, je nutné mít připravený kabel k tomu určený o průměru 1 – 1,5mm2 vyvedený v bezprostřední blízkosti kotle a v dostatečné délce, aby bylo možné kabel do kotle připojit. Viz projektová dokumentace.

  7. 7.)  Venkovní čidlo: Pro připojení venkovního čidla je nutné mít ze strany zákazníka instalovaný dvoužilový a stíněný kabel od severní strany domu až ke kotli. Průměr drátů 1 – 1,5mm2 s maximální délkou kabelu 100m. Viz projektová dokumentace.

  8. 8.)  Odvod kondenzátu: U kondenzačních kotlů je bezpodmínečně nutný odpad do kanalizace. Tento odpad musí být v blízké vzdálenosti od kotle, aby bylo možné pomocí připravené hadice od kotle svést do odpadu s přerušením přes sifonek tomu určený. Sifonek instaluje odborná servisní firma, či instalační firma. Hadice od kotle musí být ve spádu k sifonku, bez zmačkaných míst a jiných poškození a musí být zabezpečený proti samovolnému vyskočení ze sifonku. Viz projektová dokumentace.

     

Tvorba www stránek